Poznejte krásnou přírodu Orlických hor, historii památek východních Čech, skalnaté útvary a jezírka v Adršpašských skalách, broumovské pískovcové monumenty, stěny a tajuplné soutěsky i přírodu a zajímavosti v polském příhraničí

Entdecken sie die herrliche Natur des Adlergebirges, die Geschichte der Denkmäler in Ostböhmen, das Felsengebilde und die Seen in den Adršpachy-Felsen, die Monumente, Felsenwände und geheimnisvollen Schluchten in der Umgebung von Broumov und schließlich die Natur und interessanten Winkel des polnischen Grenzlandes

Get to know the beautiful nature of the Orlicke Hory Mountains, the history of the sights of East Bohemia, the rocky formations and lakes in Adrspasske Skaly, the Broumov sandstone monuments, cliffs and mysterious defiles, and the natural landscape and interesting features along the border with Poland.

Informace na telefonu : +420 602 464539, 602 364244 +420 286851675 internet : www.chatabystre.webz.cz e - mail : klucova@mybox.cz
            

 

VSTUP:      EINTRITT:      ENTRY: